Molnbaserad Unified Communications

Håll kontakt med molnbaserad Unified Communications

Hur användningen av en molnbaserad PBX förbättrar verksamhetsprocessen

I dagens digitala ålder är det vanligare än någonsin att företagets verksamhet förväntas utföras helt online. Molnteknologi såsom datainsamling och molntjänster har gjort det möjligt för företag att bli oerhört effektiva och enkla att hantera. Den mest betydelsefulla aspekten av denna teknologi är emellertid möjligheten att använda molntjänster för Unified Communications.
Genom att använda Unified Communications i molnet kan företag skapa arbetsscheman som är skräddarsydda till deras mål, öka produktiviteten och samtidigt upprätthålla en mer positiv och samverkande arbetsmiljö. Att etablera en helhetlig Unified Communications-plattform säkerställer att arbetsflödet och försäljningen kan utvecklas i nästan varje företagssituation.
PBX Cloud

Boka en demo

Har du Wildix-potential? Redo att dyka ner i alla fördelar?
Slösa inte bort mer tid.

Lär mer om Framtidens Möten

Fyll i formuläret för att ladda ner vår vitbok "Framtidens Möten"

godkänner sekretesspolicyn *
 

Wildix Magasin

Gå med i Wildix värld av företag som ditt som stod ut från mängden. Fyll i formuläret och få Wildix magasin gratis.
Det finns tre huvudsakliga fördelar med att använda ett molnbaserat Unified Communications-system
Smart arbetande
Tillåter anställda att ansluta till företagets kommunikationssystem vid vilken tidpunkt och plats som helst för fullständig arbetsflexibilitet
Kontinuitet i verksamheten
Säkerställer att företagsverksamheten kan fortskrida även i händelse av störningar utifrån
Skalbarhet
Möjliggör en snabb, bekväm och kostnadseffektiv ökning eller minskning av mängden enheter och/eller licenser som används av organisationen
Låt oss mer detaljerat diskutera dessa tre fördelar

Smart arbetande

Bland de mest kända (och mest gynnsamma) fördelarna med ett molnbaserat UCC-system är möjligheten att tillåta anställda att jobba från var som helst, en arbetsmodell som är känd som “smart arbetande”. Tidigare ansåg företagsledningen att smart arbetande endast utgjorde en extra fördel för molnbaserade kommunikationssystem, något som var en lyx istället för en direkt nödvändighet i företagsvärlden. På grund av coronaviruspandemin blev smart arbetande emellertid en nödvändighet för en produktiv arbetsmiljö.
Detta hände eftersom användningen av ett molnbaserat Unified Communications-system tillåter anställda att förbli produktiva även utanför det traditionella kontoret. Fördelarna med denna flexibla arbetsmodell är väldokumenterade: inte bara har 57% av distansarbetarna en högre arbetstillfredsställelse, utan 78% av cheferna anser även att distansarbete är den bästa kostnadsfria drivkraften för att behålla arbetsförmåga.
Det bästa sättet att maximera dessa fördelar är genom att använda molntjänster för att etablera ett Unified Communications-system. Genom molnet blir PBX för ett visst UCC-system och dess tillhörande kontaker tillgängligt från vilken plats som helst, snarare än från endast de fysiska eller trådlösa anslutningsmöjligheterna som erbjuds på plats. Med andra ord innebär användningen av molntjänster att de anställdas telefonnummer och annan kontaktinformation kan användas för kommunikation på vilken enhet som helst, förutsatt att enheten kan anslutas till molnet (såsom bärbara datorer och smarttelefoner).
Det är värt att notera att begreppet “smart arbetande” har en annan innebörd än de mer vanligt förekommande begreppen ”distansarbetande” och ”jobba hemifrån”. De två sistnämnda definitionerna tenderar att antyda att en anställd har möjlighet att endast jobba hemifrån, vare sig det beror på fast arbetsutrustning eller platsrelaterade begränsningar i ett företags nätverk. Den flexibla modellen för smart arbetande omfamnar dock fullständig rörlighet.
Genom att betona anslutningar som inte är begränsade till någon särskild enhet eller plats kan anställda samarbeta med sina kollegor och nå ut till kunder från den plats som är mest praktisk för dem, vare sig den platsen är hemma, vid ett café, på en flygplats eller i en park där det finns en stabil mobilanslutning.
Skillnaderna understryks genom förbättrad flexibilitet och bekvämlighet för anställda inom nätverket. Förevarande modells anpassningsförmåga förstärks ytterligare genom idén om bring your device (BYOD), vilket innebär att användare kan logga in på arbetskommunikationssystem från deras enheter för att således kunna fortsätta jobba utan deras arbetsdator eller jobbtelefon.
På detta sätt ger smart arbetande via molnbaserade Unified Communications-system anställda full rörlighet och flexibilitet i arbetet, vilket förhöjer fördelarna med vanligt distansarbete. Eftersom distansarbete kontinuerligt har bevisats resultera i 50% mindre personalomsättning, 41% lägre frånvaro och 21% ökad företagsvinst är det säkert att säga att smart arbetande onekligen är en effektiv investering för att kvarhålla anställda.

Kontinuitet i verksamheten

Ett effektivt företag borde ha förmågan att fortsätta dess regelmässiga verksamhet oavsett yttre omständigheter. Att använda molntjänster vid sidan av Unified Communications-system är ett säkert sätt att stödja kontinuitet i verksamheten och att därigenom säkerställa en pålitlig verksamhet och hållbara företagsresultat.
Om coronaviruset har visat världen något, så är det hur förödande okontrollerbara omständigheter kan vara för normala affärsverksamheter. Även om det mest anmärkningsvärda exemplet på detta under pandemin har varit påbuden om att stanna hemma, bör andra möjligheter också övervägas. Väderrelaterade katastrofer såsom översvämningar och stormer, skadedjursangrepp eller till och med omfattande byggnadsarbeten kan enkelt påverka verksamheten och göra den dagliga företagsverksamheten omöjlig. I sådana fall behöver företag ha en reservplan för att kunna bevara kontinuiteten.
En sådan reservplan tillhandahålls enklast via en molnbaserad Unified Communications-lösning. Om en central arbetsplats blir oåtkomlig, kan ett företags PBX i molnet effektivt skapa en arbetsplats som de anställda kan komma åt från någon annanstans. Att planera en övergång till molnet är en betydande uppgift, men lyckligtvis är det inte svårt när man jobbar med en effektiv systemintegratör eller tjänsteleverantör som kan ge råd.
Cloud Unified Communications
När UCC-systemet väl har förflyttats till molnet blir det mycket enklare att komma åt det från vilken plats eller enhet som helst. Molnbaserade Unified Communications-system ökar verksamhetsförmågan och stabiliteten för UCC-funktioner såsom Voice over Internet Protocol (VoIP) och videokonferenser. Tack vare datormoln och en större nätverksräckvidd skapar molnbaserade Unified Communications-system större rörlighet för slutanvändare och följaktligen också större flexibilitet i användningen av denna teknologi.
Wildix Wizywebinar
Istället för att vara bunden till en fysisk PBXs plats och verksamhet, tillåter Unified Communications i molnet effektiva kommunikationskanaler som drivs av en existerande internetanslutning, oavsett om anslutningen kommer från företagets huvudkontorsbyggnad eller inte.
Som ett resultat av detta är användningen av ett molnbaserat Unified Communications-system kritiskt för kontinuitet i verksamheten. Det tillåter ett företags kommunikationssystem att fungera utan att en fysisk PBX behöver användas eller underhållas. Om ett fysiskt kontor blir oåtkomligt på grund av yttre omständigheter säkerställer ett molnbaserat Unified Communications-system att företagets verksamhetsoperationer kan fortskrida oavbrutet.

Skalbarhet

Att implementera Unified Communications i molntjänsten möjliggör för ännu mer mångsidighet utöver endast belägenhet. Det bidrar nämligen till att alla aktiva enheter som företaget använder snabbt och enkelt kan skalas upp.
I traditionella kommunikationssystem måste administratörer vara fysiskt närvarande för att installera telefonmaskinvara eller för att lägga till bärbara datorer eller smarttelefoner till företagets nätverk. Ny enheter måste läggas till på plats främst på grund av att plattformen ofta är ansluten via en fysisk ledning eller begränsad till ett specifikt nätverk.
Molnbaserade Unified Communications-system ändrar dock installationens natur fullständigt. Eftersom molnet möjliggör fjärråtkomst till ett företags kommunikationsnätverk kan nya användare läggas till i systemet på distans. Detta innebär att en systemadministratör snabbt kan lägga till en ny användare som en auktoriserad del av företagets nätverk utan att fysiskt behöva ansluta enheten i fråga. Programvaran kan även installeras och anslutas på distans, eftersom tjänsteleverantören kan auktorisera licenser för slutanvändaren att implementera och omedelbart använda på enheten.
wizyconf-small
Denna bekvämlighet gäller även om en användare ska tas bort från ett nätverk. Om ett företag behöver minska på eller ta bort självständiga entreprenörer från deras kommunikationssystem, möjliggör ett molnbaserat Unified Communications-system systemintegratörer att ta bort de angivna användarna från nätverket på distans, vilket tar bort kontoåtkomst och alla relevanta kontaktinformationsprocesser.
Återigen kan denna procedur göras helt utan att någon behöver vara fysiskt på plats, vilket ger större bekvämlighet för både slutanvändarverksamheten och systemadministratören. Ingen av parterna behöver ordna ett fysiskt besök för att utföra proceduren. Dessutom passar denna möjlighet perfekt in i de tidigare diskuterade fördelarna med smartarbetande och företagskontinuitet. Att tillåta användare att läggas till eller tas bort från ett system medan administratören är någon annanstans minskar behovet av ett huvudkontor för anställda.
Dessa möjligheter till flexibilitet och skalbarhet blir oerhört kraftfulla när kommunikationsteknik köps som en tjänst eller från månad till månad istället för genom en enda avgift. Hårdvara eller programvara som köpts genom en månatlig prenumeration i syfte att hantera kommunikationen kräver mindre kontantinvesteringar> vilket potentiellt innebär att en mindre total summa spenderas på tekniken innan den behöver uppgraderas eller tas bort från nätverket.

Molntjänsten & Wildix

Som en plattform for Unified Communications är Wildix ett särskilt effektivt alternativ för att ta tillvara på de fördelar som molntjänster erbjuder. Wildix, som är den första utvecklaren att utnyttja WebRTC-teknologi för att köra en UCC-programvara direkt i webbläsaren, fokuserar huvudsakligen på att designa och implementera kommunikationsverktyg för att användas i molnet och samtidigt direkt ta tillvara de fördelar som ett sådant system erbjuder.
Tack vare ett molnnätverk som drivs av Amazon Web Services har Wildix kunnat skapa ett mycket stabilt och pålitligt molnbaserat Unified Communikations-system som når totalt 133 länder utan behov av lokal utrustning eller platsinstallationer.
Wildix hårdvara kan sändas via dropshipping till slutanvändare som ett traditionellt köp eller som en tjänst och kan sedan konfigureras och tillhandahållas helt på distans genom MSP. Eftersom Wildix programvara är designad att köras helt i webbläsaren (utan extra nedladdningar av appar) kan programvarulösningar likaledes aktiveras genom MSP och sedan implementeras av slutanvändaren med liten eller ingen avbrottstid under processen.
Med fokus på molnimplementering och att möjliggöra fullständigt mobilt smart arbetande utgör Wildix-lösningen ett pålitligt och helt skalbart alternativ för alla företag.
The Cloud Service & Wildix

Få ytterligare detaljer angående hur
Wildix fungerar tillsammans med molnet på: