x-bees logo

Den smarta browser-baserade plattformen för hantering av dina leads från Wildix

Verktyg för hantering av kunder säkring av prospects kommunikation

på det enklaste sättet

Det finns en uppsjö av lösningar för kommunikation.
Men när du behöver ett verktyg för hantering av kunder, säkring av prospects och kommunikation med kollegor, på enklast möjliga sätt, finns det bara ett alternativ: To Bee Smart.

x-bees by Wildix

Lösningen KOMMER SNART

x-bees by Wildix

Den enda plattformen för försäljning som låter dig spara 25% av din tid i den daglig verksamheten, vilket förbättrar dina möjligheter att konvertera leads till kunder.

x-bees är en webbaserad plattform för intern och extern kommunikation. Den tillåter samarbete med kollegor och hantering av leads från en kontaktpunkt, skär ner tiden som spenderas på daglig verksamhet med 25% per medarbetare och samtidigt stärker försäljningsutvecklingen.

Varför bin?

Därför att de är det mest samverkande djuren i naturen.

De är snabba och, framför allt, samarbetar i arbetet kring att utveckla sin kupa.
Bee som dem med Wildix!

Lösningen KOMMER SNART

Wildix är den första webbaserade UC-lösningen skräddarsydd för dina försäljningsbehov

Det enklaste sättet att kommunicera med kollegor och kunder, tack vare alla funktioner du behöver: chat, närvarostatus, video och ljudsamtal samt skärm och dokumentdelning.

Vill du upptäcka det första kompletta paketet för företagskommunikation skapad för ökad försäljning?

Wildix kompletta företagspaket för kommunikation. Skapad för att öka din avkastning.

x-bees logo

Fyll i formuläret
för mer information


    Privacy policy *