Personlig Data samlas in av följande anledningar och genom användandet av följande tjänster:

Tillgång till tredjepartskonton
Facebook-kontotillgång
Tillåtelser: Kontakte-post; Vänlista

Twitter-kontotillgång
Personlig Data: olika typer av Data som specificeras i tjänstens integritetspolicy

Analys
Visa marknadsföringsanslutning till Google Analytics, Google Analytics med anonymiserad IP, Google Ads konverteringsövervakning och Facebook Ads konverteringsövervakning (Facebook pixel)
Personlig Data: Cookies; Användardata

Webbhotells- och backend-infrastruktur
Amazon Web Services (AWS) och Microsoft Azure
Personlig Data: olika typer av Data som specificeras i tjänstens integritetspolicy

Dataöverföring utanför EU
Dataöverföring utomlands baserad på avtalsbestämmelsestandarder och dataöverföring till länder som garanterar europiska standarder
Personlig Data: olika tyaper av Data.

Registrering och autentisering
Facebook Authentication
Personlig Data: olika typer av Data som specificeras i tjänstens integritetspolicy

SPAM-skydd
Google reCAPTCHA
Personlig Data: Cookies; Användardata

Hantering av Användardatabas
Infusionsoft
Personlig Data: olika typer av Data som specificeras i tjänstens integritetspolicy

Marknadsföring
Facebook Audience Network
Personlig Data: Cookies; unika enhetsidentifierare för marknadsföring (t.ex. Google Advertiser ID eller IDFA); Användardata

Att kontakta Användaren
Telefonkontakt
Personlig Data: telefonnummer

Kontaktformulär
Personlig Data: adress; stad; företagsnamn; e-postadress; förnamn; efternamn; telefonnummer; VAT-nummer; hemsida; postnummer

Interaktion med externa sociala nätverk och plattformar
Facebook Like-knapp och sociala widgetar
Personlig Data: Cookies; Användardata

Visa innehåll från externa plattformar
Google Site Search, Google Calendar- widget och YouTube-videowidget
Personlig Data: Cookies; Användardata

Google Fonts
Personlig Data: Användardata; olika typer av Data som specificeras i tjänstens integritetspolicy

Ommarknadsföring och beteenderiktning
Ommarknadsföring med Google Analytics, Facebook Remarketing och Google Ads Remarketing
Personlig Data: Cookies: Användardata

Facebook Custom Audience
Personlig Data: Cookies; e-postadress

Tagghantering
Google Tag Manager
Personlig Data: Användardata

Ytterligare information om Personlig Data:

Onlinechatt Wildix Kite

Leverantör
Den här hemsidan

Syften
Kontakta Användaren

Insamlad Personlig Data
Namn
E-post

Integritetspolicy
Användare som har erbjudit deras namn och/eller e-postadress kan bli kontaktade i kommersiella syften eller marknadsföringssyften relaterade till den här hemsidan såväl som för att uppfylla supportförfrågningar.

Insamlad Personlig Data från andra källor än Användaren
Wildix Ägare har legitimt samlat in Personlig Data som relaterar till Användarna utan deras vetande genom återanvändning eller inköp från tredje parter med de utgångspunkter som nämns i sektionen som specificerar laglig grund för hantering.

Där ägaren har samlat in Personlig Data på detta sätt så kommer Användarna kunna hitta specifik information om källan inom de relevanta sektionerna i det här dokumentet eller genom att kontakta Ägaren.

Unitech Soft
Leverantör
Unitech Soft

Syften
Webbhotells- och backendinfrastruktur

Insamlad Personlig Data
Olika typer av Data

Integritetspolicy
Unitech Soft erbjuder webbhotells- och backendtjänster.

Analys och prognoser baserade på Användarens Data (”profiliering”)
Ägaren kan använda det genom Wildix insamlade Personliga Datan och Användardatan för att skapa eller uppdatera Användarprofiler. Den här typen av Datahantering tillåter Ägaren att utvärdera Användarnas val, preferenser och beteenden i de syften skrivna i respektive sektion i det här dokumentet.
Användarprofiler kan också skapas genom användandet av automatiserade verktyg som algoritmer som också kan erbjudas av tredje parter.

För att ta reda på mer om utförda profilieringsaktiviteter så kan Användarna titta i relevanta sektioner i det här dokumentet.

Användare har alltid rätt till att invända mot den här typen av profilieringsaktiviteter. För att ta reda på mer om Användarnas rättigheter och hur man utövar dem så bjuds Användarna in att rådfråga sektionen i det här dokumentet som pratar om Användarnas rättigheter.

Kontaktinformation

Ägare och Datakontrollerare
Wildix EE OÜ
Laeva tn. 2,
10111 Tallinn – Estland
Ägarens kontakte-post: privacy@wildix.com