Press release

UC&C Summit, ett årligt evenemang där UC&C-leverantörer får möjlighet till ovärderlig marknadsinsikt och viktiga uppdateringar från Wildix, har tidigare hållits på plats i både Europa och Nordamerika. Men som svar på det pågående COVID-19-utbrottet har Wildix i år valt att förlägga evenemanget online och dela det med nuvarande och framtida partners via en livestream.

”Videokonferenser och smart arbete har definierat det senaste året, och vi vill att UC&C Summit ska hålla jämna steg med en uppdaterad värld”, förklarade Steve Osler, VD för Wildix. ”Efter att ha blivit vana vid att använda teknik för att brygga över avståndet till varandra och öka samarbeten förväntar vi oss nu att kunna gå på möten hemifrån. Som ledare i UC&C-industrin måste vi på Wildix leva upp till denna förväntan även när det gäller vårt största årliga evenemanget.”

Steve Osler,
VD för Wildix

Även om mycket av UC&C-eventet diskuterar uppdateringar från Wildix, kommer evenemanget främst att handla om förändringar i IT idag, särskilt förskjutning av kunduppfattningen kring marknaden.

”Detta möte handlar om affärsmöjligheter”, fortsatte Osler. ”I synnerhet handlar det om hur det senaste året har förändrats med avseende på teknik. För oss alla har tekniken blivit den nya, permanenta ramen för hur vi lever våra liv. Det är därför, idag mer än någonsin, leverantören av kommunikationslösningen spelar roll i näringslivet och varför dessa yrkesverksamma har potential att göra skillnad i människors företag och i deras liv.”

Steve Osler, VD för Wildix

Dimitri Osler, CTO för Wildix