Teknologi i sjukvårdens tjänst

Wildix för finanssektorn, besöksnäringen och hälsovårdssektorn

SAMTALSSYSTEM FÖR VÅRDPERSONAL PÅ SJUKHUS OCH VÅRDINRÄTTNINGAR

 

Wildix-BTicinos innovativa lösning för sjukhus, ålderdomshem och vårdinrättningar gör det möjligt för dig att minska på kostnaderna, öka effektiviteten i omvårdnaden och patienternas tillfredsställelse.

BTincino och Wildix presenterar det avancerade samtalssystemet för sjuksköterskor som garanterar patienternas välmående och optimerar vårdpersonalens dagliga arbete.

HUR FUNKAR DET?

Samtalssystem. Ett larm som skickas från en BTicino-enhet i ett sjukhusrum kommer till en trådlös W-AIR-telefon som bärs av vårdgivarna och informerar dem om vilket rum och vilken typ av larm det är.

Omdirigering till mobiltelefoner. Du kan aktivera en automatisk omdirigering av sjuksköterskornas samtal till ett i förhand bestämt mobilnummer.

SMS-notiser. Anhöriga kan ta emot SMS-notiser om larmen som patienten skickar och om vad sjukhuspersonalen gör för att hantera det.

WILDIX + BTICINO SOLUTION

BTicino levererar samtalssystem för sjuksköterskor till hälsovårdsindustrin och skapar en enkel och direkt kommunikation mellan patienterna och deras vårdgivare. Wildix utrustar läkare och sjuksköterskor med den trådlösa W-AIR-telefonen ansluten till BTicino-systemet.

BTicino samtalssystem är baserat på BUS/SCS-teknologi, för signaltransport och hantering mellan olika enheter (patientens kontrollpanel, rums- och övervakningsterminaler, korridorsskärmar, signallampa vid dörren till rummet, etc). Ett larm som skickas från patientens kontrollpanel dyker omedelbart upp på skärmen hos sjuksköterskans övervakningsterminal, och ljuset utanför patientens rum tänds.

Wildix W-AIR-systemet är en högteknologisk produkt. Systemet använder ny trådlös CAT-iq-teknologi (Cordless Advanced Technology – Internet Quality) som kombinerar telefoni och internet för att möjliggöra en lång rad olika avancerade funktioner. W-AIR är en trådlös telefon som hjälper sjukhuspersonalen, enkel att använda och bära runt, tack vare hållaren.

SE VIDEON