Vertikala lösningar

Wildix för finanssektorn, besöksnäringen och hälsovårdssektorn

WILDIX PRESENTERAR VERTIKALA LÖSNINGAR FÖR
FINANS (BANK- OCH FÖRSÄKRINGSSEKTORN),
BESÖKSNÄRINGEN
OCH SJUKHUS (WILDIX OCH BTICINO SAMTALSSYSTEM FÖR VÅRDPERSONAL).

MEDICINSKT
MEDICINSKT

Teknologi i hälsovårdens tjänst

Besöksnäring
Besöksnäring

Wildix för hotell- och besöksnäringen

FINANS
FINANS

Teknologin i finanssektorns tjänst