Övervakning & rapportering

Rapportering och analys av samtalsaktiviteter och kostnader

Övervakning för callcenter och mjukvara för rapportering

Utan övervakning, kontroll och analys är det ingen strategi. Wildix erbjuder effektiva verktyg som ger dig information rörande dina anställdas samtalsaktivitet, så som antal, längd, typ och kostnad för alla samtal som tas emot och görs av dina medarbetare.

VIDEO - CDR-View

CDR-View

Rapportering och analys av intern och extern samtalstrafik.

Information om antal, längd, typ och kostnad av inkommande och utgående trafik i diagram och datatabeller.

CDR-View hjälper företagsledningen med att analysera specifika event eller företagets samtalsaktivitet i allmänhet och ta beslut rörande framtida affärsstrategier.

Ett enkelt sätt att skapa värde för din investering.

VIDEO - Call Center Wallboard

WILDIX CALL CENTER WALLBOARD

Verktyg för realtidsövervakning av servicenivå.

Appen gör att du kan övervaka dina medarbetares aktivitet och ger dig information angående servicenivå, vilket hjälper till att mäta callcentrets prestanda.