Wildix hanteringsportal
Aktivera 5 års garanti

5 års garanti på Wildix-produkter + support 24/7

Wildix 5 years Warranty

Produkter från Wildix är designade för att uppdateras över tid, så de kan anpassa sig till utvecklingar i IT-landskapet.

Därför vill vi garantera att våra produkter och mjukvaruuppdateringar fungerar felfritt i minst 5 år från inköpsdatumet.


Observera: Klienter ombes att skicka in en ifylld kopia av garantiaktiveringsformuläret samt de efterfrågade bilagorna till: warranty@wildix.com

To validate the activation, we warmly recommended clients to leave a review on the Gartner Peer Insights platform. The Partner must follow these instructions to validate the activation procedure:

  • Inform the clients about the review
  • Share with them this link
  • Ask the clients to forward them the confirmation email the clients will receive after the review
  • Send Wildix that email to marketing@wildix.com

*Endast återkommande licenser

Vänligen fyll i nedanstående fält
för att komma åt dokumentation
och  registrera produkter:

5 års garanti på Wildix-produkter + support 24/7

wildix-5-year-warranty

Produkter från Wildix är designade för att uppdateras över tid, så de kan anpassa sig till utvecklingar i IT-landskapet.

Det är därför som vi vill garantera att våra produkter och mjukvaruuppdateringar fungerar felfritt i minst 5 år från inköpsdatumet.


Observera: Klienter ombes att skicka in en ifylld kopia av garantiaktiveringsformuläret samt de efterfrågade bilagorna till: warranty@wildix.com

To validate the activation, we warmly recommended clients to leave a review on the Gartner Peer Insights platform. The Partner must follow these instructions to validate the activation procedure:

  • Inform the clients about the review
  • Share with them this link
  • Ask the clients to forward them the confirmation email the clients will receive after the review
  • Send Wildix that email to marketing@wildix.com

*Endast återkommande licenser